08 Wood Tex Sealer

FL_08_WTS

Produktbeskrivning

 • Vatten- och smutsavvisande impregnering.
 • Denna försegling minimerar risken för alger- och mögelväxt och bildande av sprickor.
 • Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar mot UV-strålning.
 • Används som slutbehandling efter förbehandling med Wood Tex Patina -Trallskydd.

USP/egenskaper

 • Miljövänlig kiselteknologi
 • Vatten- och smutsavvisande
 • Innehåller UV-filter

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
 • Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Hyvlad yta utomhus
10

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max. 20 %.

Rengöring innan målning
Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning. Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean. Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Grundmålning

Sugande underlag
Underlaget ska vara behandlad med Flügger 08 Wood Tex Patina - Trallskydd.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Distribuera/fördela överflödig vätska i underlaget. Behandla inte tidigare än 4 timmar efter behandling med Flügger 08 Wood Tex Patina -Trallskydd. Applicera generöst och låt verka ca. 15 minuter.

Verktygsrekommendation
Pensel.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +10°C. Max. luftfuktighet: 80% RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Övermålningsbar:
6 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tips

 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.
 • Undvik at arbeta i direkt solljus.

OBS/Begränsningar

 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Färglösa yta. Förväntat hållbarhet 10 år. Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan derför vara kortare eller längre än angivet.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenhaltig ytförsegling
Densitet
1,0
Vikt %
1
Förtunning
Ska inte förtunnas

Hitta närmaste Flügger färg

map