Metal Pro Metallack 40

Metallack

Produktbeskrivning

 • Flügger Metal Pro Metallack 40 är en halvblank, snabbtorkande metallack med god kemikaliebeständighet.
 • Ger en hård och slitstark yta, som är glans och kulörbeständig och mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill.
 • Värmebeständig till 80°C, vid längre tids uppvärmning kan färgen gulna.
 • Används inom- och utomhus som industri- och maskinlackfärg på rostskyddat järn och metall, t ex maskiner, traktorer, plåtar och generellt på metallkonstruktioner på byggnader m m.

USP/egenskaper

 • Ger en halvblank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill
 • Snabbtorkande och värmebeständig till 80°C
 • Används inom- och utomhus som industri- och maskinlackfärg på järn och metall

Produktanvändning

 • Används inom- och utomhus som industri- och maskinlackfärg på rostskyddat järn och metall, t ex maskiner, traktorer, plåtar och generellt på metallkonstruktioner på byggnader m m.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
8-12
Glans
40 Halvblank

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från smuts, fett och olja.

Rengöring innan målning
Rensa bort löst sittande färg, valshud och rost till fast yta. Rengör med Flügger Metal Pro Cleaner. Ta bort påväxt med Fluren Facade Anti-green. Använd ev högtryckstvätt. Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel. Slipa blanka och målade ytor.

Grundmålning

Sugande underlag
Grunda obehandlat järn och metall med Metal Pro Rostskyddsprimer eller Metal Pro Multiprimer. Förzinkade ytor grundas med Multiprimer. Måla 2 skikt primer och 2 skikt lackfärg för bästa skydd mot rost och för rätt ytfinish och glans.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Omröres före användning.

Verktygsrekommendation
Appliceras med pensel, rulle eller t ex air-mix spruta.

Arbetstemperatur
+5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
4 - 10 timmar
Genomhärdad:
Flere dygn

Förvaring
Svalt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Lacknafta

Underhåll

 • Målade ytor rengörs efter behov med Fluren 37 Målartvätt eller Flügger Facade Anti-green.
 • Undersök ytan löpande efter ev rostangrepp. Vid behov: Rengör, slipa, grunda och måla igen.

Tips

 • Det är viktigt att hålla övermålningstiderna för bästa resultat.
 • Var noggrann med rengöring och slipning. Kolla av mot sträckförmågan så att man får rätt skikttjocklek som optimalt skydd mot rost.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen.
 • Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tekniska data

Produkttyp
Alkydlackfärg
Densitet
1,3
Vikt %
67
Vol %
38
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 30-04-2012

Hitta närmaste Flügger färg

map