Flügger Wood Oil Impredur Träolja

FL_WT_IMPR

Produktbeskrivning

 • Vattenhaltig specialträolja med vattenavvisande egenskaper.
 • Skyddar ytan samtidigt som träets struktur och ådring syns.
 • Pigmenterad träolja ger det bästa skyddet.

USP/egenskaper

 • Till träfasader, trädgårdsmöbler, fönster och dörrar.
 • Extra vattenavvisande yta
 • Innehåller UV-filter och skyddar träytan mot solens skadliga UV-strålar.

Produktanvändning

 • Till träfasader, trädgårdsmöbler, fönster och dörrar.
 • Tryckimpregnerat trä samt mörka, exotiska och väderbeständiga träslag
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Hyvlad yta utomhus
15-25
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
10-20

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för färgbehandling. Används inte på underlag som tidigare behandlats med lack, färg eller täckande utomhusfärg. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

Rengöring innan målning
Smuts, lort, fett, kritande material samt mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring. Lössittande material, lack, färg och döda träfiber avlägsnas genom slipning och rengöring. Ojämna ytor slipas till en jämn yta.

Grundmålning

Sugande underlag
Nytt eller absorberande tidigare behandlat underlag grundas med grundningsolja.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning. Upprepa behandlingen tills träet är mättat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt. Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor. Kyla/värme kan påverka materialets viskositet Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen. Maximal fukthalt i trä före målning: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %."

Verktygsrekommendation
Påförs med pensel och arbetas grundligt in i träet. Välj verktyg utifrån krav på finish.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under påföring och torkning/härdning: +10 °C. Max. luftfuktighet 80 % RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
Så snart som möjligt efter 1:a skiktet har sugit in. 2:a skiktet skall påföras inom 8 tim.
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och i tätt försluten förpackning

Rengöring av verktyg
Vatten och penselrengöring. Avlägsna så mycket olja som möjligt från verktygen innan de rengörs. Häll inte överbliven flytande färg i avloppet. Lämna den i stället på den lokala återvinningsstationen.

Underhåll

 • Produktens hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Den förväntade hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet. Färglös träolja har begränsad hållbarhet, förväntat intervall för ombehandling är ½–1år.
 • Pigmenterad träolja har en acceptabel hållbarhet med intervall för ombehandling på 1–2 år. Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Tips

 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Trasor som är genomdränkta av träolja kan självantända och ska efter användning förvaras lufttätt, mättas med vatten eller förstöras.

OBS/Begränsningar

 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Om Flügger Wood Oil Impredur Träolja används på trätrall finns det en stor risk att ytan blir halkig. Här rekommenderas Flügger Wood Oil Träolja eller Flügger Wood Oil Classic Träolja.
 • Avsmetning från överskottspigment kan förekomma.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenhaltig specialolja
Densitet
0,85
Vikt %
24
Vol %
22
Förtunning
Ska inte förtunnas

Version

Ny 31-03-2012
Ersätter 31-10-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map