Flügger Floor Paint Acrylic

FLOOR_AC

Produktbeskrivning

  • Flügger Floor Paint är golvfärger för betong- och trägolv. Produkterna kombinerar enkel applicering, slitstyrka, tvättbarhet och finish.
  • Rekommenderas för ytor utan speciella krav på funktion, användarrelaterat slitage eller nedsmutsning.
  • Tål normal rengöring med vatten, golvduk och allrengöringsmedel.

USP/egenskaper

  • Slitstark yta
  • Diffusionsöppen
  • Gulnar inte

Produktanvändning

  • Golv i vardagsrum, hallar, kontor, hotellrum, förvaringsrum och källare.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
6-8
Glans
50 Halvblank

Grundarbete

Underlaget
Måste vara ren, torr, fast och lämpad för måleribehandling.

Rengöring innan målning
Ta bort cementhud genom maskinslipning. Ta bort löst material och färg genom slipning och rengöring. Ta bort smuts, sot, fett, vax, tvålrester och förorenande material genom rengöring. Slipa blanka hårda ytor matta.

Spackling
Reparera betongskador med betong. Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.

Grundmålning

Sugande underlag
Grundmåla absorberande och porösa ytor.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Måla vått-i-vått och sista skiktet med pensel/rulle i samma strykriktning Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelser. Provbehandla för att kontrollera vidhäftning och resultat

Verktygsrekommendation
Pensel eller rulle.

Arbetstemperatur
Kyla/värme kan påverka färgens viskositet Kondens måste undvikas under torkning/härdning Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
2 timmar
Övermålningsbar:
6 timmar
Genomhärdad:
5-7 dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Rengöring av verktyg
Ta bort mesta möjliga färg innan rengöring i vatten

OBS/Begränsningar

  • "Var försiktig vid belastning av ytan tills färgen har härdat helt. "

Tekniska data

Produkttyp
Akrylgolvfärg
Densitet
1,17
Vikt %
41
Vol %
32
Total emission
Cf. EN 16000-9:2006: <110 µg/m²h efter 28 dagar
Förtunning
Vatten.

Hitta närmaste Flügger färg

map