Flügger Floor Paint Epoxy

FLOOR_EP

Produktbeskrivning

  • Flügger Floor Paint är golvfärger för betong- och trägolv. Produkterna kombinerar enkel applicering, slitstyrka, tvättbarhet och finish.
  • Rekommenderas för ytor med höga krav på funktion och som utsätts för viss trafik, användarrelaterat slitage, kemikalier och nedsmutsning. Tål kraftig rengöring med vatten, maskiner och rengöringsmedel.
  • Tål kraftig rengöring med vatten, maskiner och rengöringsmede

USP/egenskaper

  • Extra slitstark yta
  • Diffusionsöppen
  • Kemikalieresistent

Symboler

Produktanvändning

  • Til golv i kommersiella lokaler, institutioner, lätt industri, butiker, kliniker, institutionskök, trappor och trapphus.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
8

Grundarbete

Underlaget
Måste vara ren, torr, fast och lämpad för måleribehandling.

Rengöring innan målning
Ta bort cementhud genom maskinslipning. Ta bort löst material och färg genom slipning och rengöring. Ta bort smuts, sot, fett, vax, tvålrester och föroreningar genom rengöring. Slipa hårda, blanka hårda ytor matta.

Spackling
Reparera betongskador med betong. Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.

Grundmålning

Sugande underlag
Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel. Absorberande och porösa ytor grundas med epoxigolvfärg utspädd med 20 % vatten.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Blandningsförhållanden: Blanda komponent A (härdare, hela förpackningen) blandas med komponent B (bas, hela behållaren) och rör om noggrant. Maskinblanda vid låga varvtal i 4–5 minuter om behållaren är större än 1 L. Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas Måla vått-i-vått och sista skiktet med pensel/rulle i samma strykriktning Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelser

Verktygsrekommendation
Pensel eller rulle.

Arbetstemperatur
Kyla/värme kan påverka färgens viskositet Kondens måste undvikas under torkning/härdning Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Övermålningsbar:
10-24 timmar
Genomhärdad:
5-7 dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten Överflödig blandning kan inte användas.

Rengöring av verktyg
Ta bort mesta möjliga färg innan rengöring i vatten

Tips

  • Prestandadeklaration finns tillgänglig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

OBS/Begränsningar

  • Var försiktig vid belastning av ytan tills färgen har härdat helt. Epoxifärg bleknar vid kontakt med solljus. Ljuisare nyanser gulnar med tiden.

Tekniska data

Produkttyp
Tvåkomponents epoxigolvfärg
Densitet
1,2
Vikt %
53
Vol %
46
Total emission
Cf. EN 16000-9:2006: <10 µg/m²/h efter 28 dagar
Förtunning
Vatten
Innehåller
Säkerhetsdatablad:
Komponent A
Komponent B

Hitta närmaste Flügger färg

map