270 Tapetlim

270 Tapetlim

Produktbeskrivning

  • Ett färdigblandat transparent PVA-förstärkt stärkelselim.
  • Applicera limmet direkt på tapeten, och låt tapeten ligga och svälla före uppsättning.

USP/egenskaper

  • Färdigblandat och klar att användas direkt
  • Torka upp transparent
  • Används inomhus till papperstapeter och sågspåntapet i torra utrymmen

Produktanvändning

  • Används inomhus till papperstapeter och sågspåntapet i torra utrymmen.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
4-6

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för tapetsering.

Rengöring innan målning
Blanka underlag mattslipas och grundas med Flügger Interior Fix Primer.

Grundmålning

Sugande underlag
Sugande underlag grundas med Flügger förankringsgrund. Tidigare tapetavrensade väggar grundmålas med Flügger Wall Fixer.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Applicera limmet på tapeten med pensel eller klistermaskin. Tapeten skall ligga och svälla före uppsättning. Följ rekommendationen på tapetens etikett. OBS: Ljusa vägbeklädnader kräver ofta ett underlag i jämn kulör, använd Flügger Specialgrund.

Arbetstemperatur
Min. +15°C

Färdigbehandling

Vädring
Se till at det är bra luftväxling under och efter uppsättning.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Ljummet vatten innan limmet torkat

Tips

  • Se till at det är bra luftväxling under och efter uppsättning.
  • Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

OBS/Begränsningar

  • Tag bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring i vatten.
  • Flytande limrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,03
Vikt %
12
Vol %
9
Förtunning
Vatten

Version

Ny 30-11-2015
Ersätter 30-09-2009

Hitta närmaste Flügger färg

map