290 Tapetlim non-woven

290 Tapetlim non-woven

Produktbeskrivning

 • Flügger 290 är en PVA-förstärkt stärkelseklister för non-woven tapeter.
 • Har mjölkkulör i vått tillstånd, men blir transparent när den är torr.
 • Kan användas manuellt eller i klistermaskin.

USP/egenskaper

 • Limmet rollas direkt på väggen
 • Färdigblandat tapetlim för non-woven klar att användas direkt
 • Används inomhus i alla torra rum

Produktanvändning

 • Används inomhus i torra rum till uppsättning av tapeter med non-woven baksida.
 • Kan användas manuellt eller i klistermaskin.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
4-6

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Ta bort löst sittande tapet, slipa och spackla ojämnheter. Rengör vid behov med Flügger Fluren 37 Målartvätt.

Grundmålning

Sugande underlag
Grunda sugande underlag med Flügger Förankringsgrund. Blanka, hårda underlag mattslipas och grundas med Flügger Interior Fix Primer.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Applicera på väggen med pensel eller rulle. Låt klistret torka en aning så det fäster bra mot tapeten. Kan också appliceras på tapetens baksida manuellt eller i klistermaskin. Se till att det blir ett jämnt skikt. Arbeta i normal rumstemperatur och med god luftväxling.

Arbetstemperatur
Min. +15°C

Färdigbehandling

Vädring
Se till at det är bra luftväxling under och efter uppsättning.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Ljummet vatten innan limmet torkat

Tips

 • Se till at det är bra luftväxling under och efter uppsättning.
 • Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

OBS/Begränsningar

 • OBS! Ljusa tapeter kräver att underlaget har jämn kulör och grundmålning kan vara nödvändig.
 • Tag bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande limrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
PVA-förstärkt stärkelseklister
Densitet
1,06
Vikt %
22
Vol %
17
Förtunning
Används oförtunnad

Version

Ny 30-11-2015
Ersätter 31-12-2009

Hitta närmaste Flügger färg

map