Flutex 10

Flutex 10

Produktbeskrivning

 • SIlkematt akrylatfärg, som ger en mjukt dämpad glans, för väggar inomhus. Mycket god vidhäftning på målade ytor, hög täckkraft, bra tvättbarhet.
 • Flügger Flutex 10 är märkt med EU-blomman.
 • Flügger Flutex 10 i kulörer kan färgar av sig på grund av överskott pigment i först bruks fas.
 • Flutex 10 är lämplig för ytor utsatta för slitage och tätare rengöring som t ex i korridorer, trapphus, omklädningsrum m m.

USP/egenskaper

 • Silkematt, stark och smutsavvisande yta som tål rengöring
 • Hög sträckförmåga och snabb att applicera
 • Bra allround-kvalitet till väggar med stora krav på slitstyrka

Symboler

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Flutex 10 är lämplig för ytor utsatta för slitage och tätare rengöring som t ex i korridorer, trapphus, omklädningsrum m m.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
8-10
Glans
10 Matt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Rengöring innan målning
Målade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt.

Grundmålning

Sugande underlag
Vid målning på starkt sugande och kritande underlag, rekommenderas grundning med Flügger förankringsgrund. På tak och väggytor av puts, betong, gips och glasfiberväv rekommenderas Flügger Specialgrund som grundfärg före färdigstrykning med Flutex 10.
Genomslag
Isolerar ej mot genomslag av vattenlösliga färgämnen, fuktskador, nikotin. Vid risk för genomslag, grunda med Flügger Iso 5.

Applicering - under användning

Applicering
Påföres med pensel, rulle eller spruta. Beroende på underlag och temperatur kan förtunning med max 10% vatten göras. Munstycksrekommendation vid sprutning med Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Munstycke 517, 519, alt 521 till större objekt. Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 120-150 bar.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
2 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

Tips

 • Flutex 10 i 120 l emballage Vid låga temperaturer blir produkten tjockare och svårare att pumpa. Därför är det viktigt att förvaring sker i rumstemperatur ca 20°C.

OBS/Begränsningar

 • Då brandtekniska krav föreligger ska applicering utföras enligt "Målnings-anvisning för Flügger Brandsystem, Ytskikt klass 1", daterad 2004-01-08 där färgmängder, underlag m m framgår. TG-bevis nr 0008/04.
 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,28
Vikt %
59
Vol %
44
Total emission
EN16000-9:2006: <59 µg/m²h efter 28 dygn
Förtunning
Vatten

Version

Ny 29-10-2013
Ersätter 31-07-2012

Hitta närmaste Flügger färg

map