Flutex 2S

Flutex 2S

Produktbeskrivning

 • Flutex 2S är en helmatt mättad latextakfärg med hög täckkraft & reflexfri yta.
 • Är särskilt lämpad där det krävs jämna och släta ytor med låg struktur, utan släpljuseffekter.
 • Flutex 2S har väsentligt bättre egenskaper vid bättringsmålning än andra takfärger.
 • Flutex 2S är märkt med EU-blomman.

USP/egenskaper

 • Helmatt, reflexfri yta även vid stora ljusinsläpp
 • Stänker minimalt och är lätt att applicera enhetlig
 • Bra kvalitet på tak, där man önskar en högtäckande färg som ger en slät och reflexfri yta

Symboler

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Används inomhus på tak, där man önskar en högtäckande färg som ger en slät och reflexfri yta och med lägre krav på slitstyrka och tvättbarhet.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
6-8
Glans
2 Helmatt

Grundarbete

Underlaget
Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Rengöring innan målning
Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Målade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt.

Grundmålning

Sugande underlag
Sugande underlag grundas med Függer Special grund.
Genomslag
Isolerar inte mot genomslag av vattenlösliga färgämnen, vattenskador eller nikotin. Om det finns risk för genomslag, grunda med Flügger Iso 5.

Applicering - under användning

Applicering
Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid målning med Ultramarin och svart och vid användning av flera burkar, är det viktigt att dessa har samma tillverkningsnummer och att rull- och penseldrag sker i samma riktning. Munstycksrekommendation vid sprutning med Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Munstycke 517, 519, alt 521 till större objekt. Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 150-200 bar.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF. Flutex 2S i 120 l emballage. Vid låga temperaturer blir produkten tjockare och svårare att pumpa. Därför är det viktigt att förvaring sker i rumstemperatur ca 20°C.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
2 timmar
Övermålningsbar:
4 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

OBS/Begränsningar

 • Då brandtekniska krav föreligger ska applicering utföras enligt "Målningsanvisning för Flügger Brandsystem, Ytskikt klass 1", daterad 2004-01-08 där färgmängder, underlag m m framgår. TG-bevis nr 0008/04.
 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,38
Vikt %
55
Vol %
35
Total emission
EN16000-9:2006: <230 µg/m²h efter 28 dygn
Förtunning
Vatten

Version

Ny 31-03-2013
Ersätter 30-04-2012

Hitta närmaste Flügger färg

map