Förankringsgrund, droppfri

Förankringsgrund, droppfri

Produktbeskrivning

 • Flügger Förankringsgrund, droppfri är en grundfärg för kritande och sugande underlag baserad på microdispergerad akrylat.
 • Alkalibeständig med mycket god inträngningsförmåga. Blåtonad men torkar upp transparent.
 • Flügger Förankringsgrund, droppfri är märkt med EU-blomman.
 • Användes inomhus på puts, betong , sandspackel, lättbetong mm. Även lämplig på skadad gips. Kan övermålas med de flesta färger, dock ej silikatfärg.

USP/egenskaper

 • Ger en effektiv förankring av kritande eller sugande underlag
 • Droppfri allround-grundfärg med mycket god inträngningsförmåga
 • Användes inomhus på puts, betong , sandspackel, lättbetong mm.

Symboler

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Användes inomhus på puts, betong , sandspackel, lättbetong mm.
 • Även lämplig på skadad gips.
 • Obs! Om en gammal tapet eller väggbeklädnad tas bort och en ny uppsätts, kan grundning med Förankringsgrund tillsammans med lim/klisterrester medföra risk för övergrundning. I händelse av övergrundning förlängs torktiden och det finns risk att efterföljande behandling häftar dåligt.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
3-7

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent,torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Applicering - under användning

Applicering
Påföres med rulle, pensel eller spruta.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
1 timme / 3 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tekniska data

Densitet
1,03
Vikt %
13
Vol %
11
Förtunning
Användes normalt oförtunnad men vid grundning före tapetsering på sugande ytor spädes Förankringsgrund 1:1 med vatten och påförs eventuellt med trädgårdsspruta. Vatten

Version

Ny 30-04-2013
Ersätter 31-10-2012

Hitta närmaste Flügger färg

map