Natural Wood Golvolja, Klar och vit

Golvolja

Produktbeskrivning

 • Flügger Golvolja framhäver träets struktur och ger en vacker matt yta med en vacker lyster.
 • Gör golvet smuts- och vattenavvisande och lätt att sköta och underhålla.
 • Golvolja vit ger träet ett vittonat utseende.
 • Används på obehandlade, avslipade och lutbehandlade trägolv, samt till underhåll av tidigare oljebehandlade golv. Golvolja klar används till alla träsorter. Speciellt lämplig till hårda, mörka träsorter, t ex merbau, teak, mahogny och körsbär. Golvolja vit, används till alla ljusa träsorter, t ex furu, gran, bok, ek, ask & lönn.

USP/egenskaper

 • Ger en vacker matt yta med en vacker lyster
 • Smuts- och vattenavvisande och lätt att underhålla
 • Används på obehandlade samt till underhåll av tidigare oljebehandlade trägolv

Produktanvändning

 • Används på obehandlade, avslipade och lutbehandlade trägolv, samt till underhåll av tidigare oljebehandlade golv.
 • Golvolja klar används till alla träsorter. Speciellt lämplig till hårda, mörka träsorter, t ex merbau, teak, mahogny och körsbär. Golvolja vit, används till alla ljusa träsorter, t ex furu, gran, bok, ek, ask & lönn.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
10-15

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från rester av gammal färg eller lack.

Rengöring innan målning
Nedsmutsade ytor rengörs med Flügger Trärens.

Applicering - under användning

Applicering
Skaka om Flügger Golvolja vit, före & under användning. Manuell applicering (golv under 15 m²):. 1. Fördela med pensel eller olje- & skrubbsvamp ca 3-5m² i taget. . 2. Oljan skall ligga blank på träet i ca 15 minuter. Tillför mer olja på sugande områden. 3. Överskott av olja fördelas vidare till nästa område. 4. Polera golvet med en luddfri, ren bomullsduk och fortsätt poleringen tills träet framträder som mättat och enhetligt i glans och finish. 5. Fortsätt med p 1-5 tills hela golvet är behandlat. Maskinell applicering (golv över 15 m²):. 1. Fördela med pensel eller olje- & skrubbsvamp ca 10m² i taget. 2. Bearbeta oljan ned i träet med polermaskinen med en påmonterad vit nylon polerrondell. Tillför mer olja på sugande områden. 3. Låt oljan dra in i 5-15 minuter under tiden som nästa område oljas. 4. Polera till sist hela golvet med torr skurtrasa bomull under polerrondellen, tills träet framstår som mättat och enhetligt i glans och finish.

Arbetstemperatur
+5°C. Max luftfuktighet 80% RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
24 timmar
Genomhärdad:
4 till 7 dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Lågaromatisk lacknafta.

Underhåll

 • Rengöring & Underhåll med Flügger Golvsåpa/Såpolja klar eller vit. Vid underhåll med Golvolja, bör den spädas med max 25% Lacknafta för att undvika för tjockt skikt av olja. Täck gångytor de första 4-7 dygnen. Golvet kan tvättas först efter 7 dygn. Manuell polering på ytor över 15m² rekommenderas ej.

OBS/Begränsningar

 • OBS: Oljemättade trasor kan självantända. Mättas med vatten eller bränns.
 • Tag bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring i lågaromatisk lacknafta.
 • Flytande oljerester utgör farligt avfall skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
0,88
Vikt %
58
Förtunning
Normalt oförtunnad. Underhåll max 25% lacknafta

Hitta närmaste Flügger färg

map