Interior Magnetic Board

Interior Magnetic board, Grundfärg

Produktbeskrivning

 • Flügger Interior Magnetic Board är en grundfärg med magnetisk effekt som ger möjlighet att skapa dekorativa anslagstavlor på många olika ytor.
 • Skall övermålas med färg i minst glans 7.
 • Kombinera med tavelfärg = magnetisk tavla att skriva på.
 • Används på ställen där man önskar en anslagstavla inomhus, på t ex filt, väv, strukturtapet, puts, betong, gips, MDF, spånskivor, trä samt spacklade och målade ytor.

USP/egenskaper

 • Grundfärg med magnetisk effekt
 • Kan kombineras med tavelfärg för en magnetisk tavla
 • Skall övermålas med färg i minst glans 7

Produktanvändning

 • Används på ställen där man önskar en anslagstavla inomhus, på t ex filt, väv, strukturtapet, puts, betong, gips, MDF, spånskivor, trä samt spacklade och målade ytor.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
3-6

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Rengör vid behov med Fluren 37 Målartvätt. Mattslipa målade ytor. Rör om noga före och under målning.

Applicering - under användning

Applicering
Måla fylligt med pensel eller rulle. Måla 2-3 ggr med Flügger Magnetic Board och måla över 1-2 ggr med önskad täckfärg (minst glans 7). Kan dock övermålas 1-2 ggr med Flügger Interior Blackboard Finish, om man önskar en magnetisk svart tavla, som går att använda som en skoltavla.

Arbetstemperatur
+10°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 - 2 timmar
Övermålningsbar:
4 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och tvål

Tips

 • När Flügger Magnetic Board målas på trä, kan det finnas risk för krackelering. Det beror i så fall på rörelser i träet. Prova gärna på en mindre yta först.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenburen alkydgrundfärg
Densitet
2,4
Vikt %
80
Vol %
52
Förtunning
Vatten, max 2%

Version

Ny 31-10-2010
Ersätter 31-03-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map