Iso 5

Iso 5 Spärrande grund

Produktbeskrivning

 • Flügger Iso 5 är en vattenburen, spärrande grund- och täckfärg till mineraliska underlag, som ger en matt, slitstark och tvättbar yta.
 • Flügger Iso 5 är en grund- och täckfärg med unika spärrande egenskaper mot färggenomslag från vattenlösliga färgämnen.
 • Flügger Iso 5 används inomhus som grundfärg eller täckfärg på mineraliska underlag, tak och väggar av t ex gips, puts, betong och tidigare målade ytor, där det finns risk för genomslag från vattenlösliga färgämnen från exempelvis; sot, nikotin och torkade fuktfläckar.
 • Flügger Iso 5 har dessutom en spärrande effekt på fläckar från kulspetspenna och tusch.

USP/egenskaper

 • Ger en matt, slitstark och tvättbar yta
 • Har en unik spärrande effekt
 • Kombination av grund- och täckfärg till mineraliska underlag

Produktanvändning

 • Flügger Iso 5 används inomhus som grundfärg eller täckfärg på mineraliska underlag, tak och väggar av t ex gips, puts, betong och tidigare målade ytor, där det finns risk för genomslag från vattenlösliga färgämnen.
 • Exempelvis; sot, nikotin och torkade fuktfläckar.
 • Flügger Iso 5 har dessutom en spärrande effekt på fläckar från kulspetspenna och tusch.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
7-9
Glans
5 Matt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast och lämpligt för målningsbehandling. Orsaken till eventuell fuktskada skall åtgärdas före målning.

Rengöring innan målning
Tidigare målade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt. Använd Flügger 49 Sot- och nikotinbort på nikotinföroreningar och brandskador.

Grundmålning

Sugande underlag
Vid målning på sugande och kritande ytor rekommenderas grundning med Förankringsgrund.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Måla 1-2 gånger beroende på risk för genomslag. Vid mindre risk för genomslag måla med 1 skikt Flügger Iso 5. Vid risk för kraftiga genomslag måla 2 skikt Flügger Iso 5. På svåra ytor, såsom brandskador skall provstrykning göras för kontroll av spärreffekt. Kan sedan efter behov övermålas med Flügger väggfärger eller tapetseras.

Verktygsrekommendation
Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Arbetstemperatur
+10°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
6 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Tips

 • OBS! Pensel, rulle, spruta måste vara rena. Rester av annan färg ihop med Flügger Iso 5, kan orsaka stopp i munstycke och filter.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenburen, spärrande, grund- & täckfärg.
Densitet
1,47
Vikt %
62
Vol %
45
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-08-2013
Ersätter 31-08-2011

Hitta närmaste Flügger färg

map