Metal Pro Plåtfärg

Metal plåtfärg

Produktbeskrivning

 • Flügger Plåtfärg är en halvblank akrylatfärg som ger en mycket väderbeständig yta med god glans- & kulörbeständighet samt en smutsavvisande & hård yta.
 • Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
 • Ger ca 100 µm våtfilm & ca 40 µm torrfilm

USP/egenskaper

 • Smutsavvisande, hård och mycket väderbeständig yta
 • Har goda appliceringsegenskaper
 • Speciellt utvecklad till renovering av fabriksmålad plåt och aluminium

Produktanvändning

 • Flügger Plåtfärg är speciellt utvecklad till renovering av fabriksmålad plåt, rostskyddat stål, förzinkat, plastisolbelagt samt aluminium.
 • Mycket lämplig för utomhus användning på plåtfasader & tak m m på byggnader.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
8-10
Glans
30 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt & fast, fritt från smuts, fett & olja.

Rengöring innan målning
Rensa bort löst sittande färg, valshud, kritning & oxidation (vitrost) & rost till fast yta, genom stålborstning, slipning eller sandblästring. Rengör med Flügger Metal Pro Cleaner. Ta bort ev påväxt med Fluren Facade Anti-green. Använd ev högtryckstvätt. Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel. Slipa blanka & målade ytor. För att bedöma om man kan uppnå tillfredsställande vidhäftning på den fabriksmålade ytan görs två provfält med Flügger Plåtfärg & Flügger Multiprimer Efter en veckas torktid görs ett gittersnitt-test på båda provfälten. Om Plåtfärg har bra vidhäftning, kan denna målas direkt utan grundning.

Grundmålning

Sugande underlag
Om Flügger Plåtfärg inte har tillräcklig vidhäftning, skall ytan grundas med Flügger Multiprimer på hela ytan. Om varken primer eller plåtfärgen sitter fast, är underlaget en teflontyp som inte kan målas. Ev. rödrost stålborstas, slipas eller blästras bort. Områden med blottad järnyta grundas med Metal Pro Rostskyddsprimer. Blottade zinkytor som rengjorts från oxidation/vitrost grundas med Flügger Multiprimer.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Plåtfärg appliceras med pensel, rulle eller spruta. Måla inte i direkt solsken, rör om före målning. Bäst hållbarhet får man med två skikt av Flügger Plåtfärg. Måla 2 skikt primer & 2 skikt Plåtfärg för bästa resultat.

Verktygsrekommendation
Pensel, rulle eller spruta.

Arbetstemperatur
+10°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
4 - 6 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt & väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

 • Målade ytor rengörs efter behov med Fluren 37 Målartvätt eller Flügger Facade Anti-green.
 • Undersök ytan löpande efter ev rostangrepp.

Tips

 • OBS! Ett tak med lutning under 15° är inte lämpligt att måla.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatfärg, kulör- & glansbeständig
Densitet
1,2
Vikt %
51
Vol %
37
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-01-2011
Ersätter 31-03-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map