Natural Wood Panelvit

Panelvit

Produktbeskrivning

 • Flügger Natural Wood Panelvit är en helmatt, vattenbaserad, vit bets speciellt utvecklad för att göra gulnat trä ljusare.
 • Ger gulnat träet nytt, ljusare och vitskurad utseende, med synlig trästruktur. En smutsavvisande yta som tål lätt rengöring uppnås.
 • När Panelvit appliceras tunt ges träet ett betsat utseende. Ett fylligare skikt ger ett mer täckande resultat, men bevarar träets struktur och ådring.
 • Användes inomhus på träpaneler i tak och på vägga på obehandlat, vitbetsat och lackat trä.

USP/egenskaper

 • Ger en matt och vitskurad finish som är smutsavvisande
 • Särskilt goda appliceringsegenskaper
 • Speciellt utvecklad för att göra gulnat trä ljusare på tak och väggar

Produktanvändning

 • Användes inomhus på obehandlat, vitbetsat och lackat trä, i tak och på väggar.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling) Behandlad yta inomhus
15-20
Glans
3 Helmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort. Tidigare betsade och lackade ytor tvättas noga med Flügger Trärens. Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas.

Applicering - under användning

Applicering
Rör om före användning. Appliceras med pensel i ett jämnt färgskikt i träets fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
2 timmar
Övermålningsbar:
4 timmar
Genomhärdad:
Flere dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

 • Rengöring: Paneler behandlade med Flügger Panellack, rengörs med milt rengöringsmedel, t ex Fluren 32 Allrent.

Tips

 • Provstrykning rekommenderas på tidigare behandlade ytor för att bedöma utseende och vidhäftning.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,18
Vikt %
40
Vol %
29
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-01-2010
Ersätter 31-08-2008

Hitta närmaste Flügger färg

map