Natural Wood Träbets (NY)

Träbets

Produktbeskrivning

 • Flügger Natural Wood Träbets är en vattenbaserad bets för infärgning av obehandlat och tidigare behandlat trä inomhus.
 • Ger träet ett snyggt, halvmatt utseende som är smutsavvisande och tål lättare rengöring.
 • Den betsade ytan kan sedan lackeras med vattenbaserad lack för att göra ytan mer tålig.
 • För ljusa träslag som tall, gran, bok och ask, på möbler och paneler - kort sagt överallt där man vill ge träet en ny kulör.

USP/egenskaper

 • Ger träet ett snyggt, halvmatt utseende och mörkare kulör
 • Smutsavvisande och tål lättare rengöring
 • För ljusa träslag där man vill ge träet en ny kulör

Produktanvändning

 • För ljusa träslag som tall, gran, bok och ask, på möbler och paneler - kort sagt överallt där man vill ge träet en ny kulör.
 • Tänk på att färgnyansen kan variera beroende på det aktuella träslag.
 • Kvistar kan ge genomslag på ljusa nyanser.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
15
Glans
20 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Nytt trä ska avdammas. Märken och fläckar slipas bort. Tidigare betsat trä rengörs med Flügger Natural Wood Trärens. âven vid ev. rengöring före betsning används Flügger Natural Wood Trärens.

Applicering - under användning

Applicering
Rör om Flügger Natural Wood Träbets grundligt före och under användning. Påför med pensel i ett jämnt, tunt lager i träets längriktning. Undvik överlappningar. Om ännu ett lager ska påföras skaytan mellanslipas med fint slipppapper (kornstorlek 120/180) och slipdammet avlägsnas.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
4 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten + tvål

Underhåll

 • Betsade ytor rengörs skonsamt och underhålls genom tvättning med tvålvatten, t.ex. Flügger Fluren 32 Allrent.
 • Underhåll utförs efter behov med Flügger Natural Wood Träbets.

Tips

 • Påför högst 2 omgångar träbets under samma dag.
 • Träbetsen ska arbetas ned i träet.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenbaserad bets
Densitet
1,04
Vikt %
21
Vol %
19
Förtunning
Vatten

Version

Ny 31-10-2015

Hitta närmaste Flügger färg

map