Natural Wood Trälack Classic, Halvmatt & högblank

Trälack

Produktbeskrivning

 • Flügger Natural Wood Trälack Classic är en lack för inomhus och utomhusbruk. Finns i halvmatt och högblank.
 • Ger ett varmt, fylligt, halvmatt eller högblankt utseende och en robust, väderbeständig yta som är lätt att hålla ren. Träet får med tiden en vackert gyllene patina.
 • Till alla träsorter, obehandlade och tidigare lackade med alkydlack, t ex på dörrar, karmar och möbler. Även lämplig till pulverbetsat infärgat trä. Skall ej användas på golv eller ytor med liknande slitage.
 • Lukt från torkande alkydlack kan upplevas som obehaglig. Lukten avtar med tiden under normala temperatur- & fuktförhållanden. Sörj för god ventilation. Välj alternativt en vattenburen produkt.

USP/egenskaper

 • Ger ett varmt, fylligt, halvmatt eller högblankt utseende
 • Robust, väderbeständig yta som är lätt att hålla ren
 • Till alla träsorter, obehandlade och tidigare lackade med alkydlack

Produktanvändning

 • Till alla träsorter, obehandlade och tidigare lackade med alkydlack, t ex på dörrar, karmar och möbler. Även lämplig till pulverbetsat infärgat trä. Skall ej användas på golv eller ytor med liknande slitage.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
8-10
Glans
25 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Max fuktkvot i trä: 15 %, kontrollera före behandling.

Rengöring innan målning
Rengör vid behov med Flügger Trärens. Mattslipa tidigare lackade ytor.

Grundmålning

Sugande underlag
trä utomhus som är utsatt för fukt skall först grundas med Flügger 90 classig grundolja.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Rör om före användning. Applicera ett skikt lack med pensel,korthårig rulle eller spruta. Efter torkning slipa med fint slippapper. ta bort slipdamm. Lacka ytterligare 1-2 ggr beroende på önskad ytfinish.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80% RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
6 timmar
Övermålningsbar:
24 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Vädring
Sörj för god ventilation.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Lacknafta

Underhåll

 • Lackade ytor rengörs med Fluren 32 allrent.
 • Överlacka slitna områden med Flügger Trälack Classic innan de är helt genomslitna. Före överlackning tvätta med Flügger Trärens.

Tips

 • Oljeindränkta trasor kan självantända. Mätta med vatten eller destruera.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen.
 • Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tekniska data

Densitet
0,9
Vikt %
57
Vol %
48
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-03-2011
Ersätter 31-01-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map