Wall Fixer

WALL FIXER

Produktbeskrivning

 • Flügger Wall Fixer är en snabbtorkande, vitpigmenterad grund som binder svagt bundna underlag, så att de blir lämpliga för målning och tapetsering.
 • Förhindrar blåsbildning som kan uppstå på grund av vatten i tapetlim och färg.
 • Används inomhus på väggar och tak. Speciellt lämplig för att fixera flera lager papperstapeter före tapetsering eller målning. Även som grundfärg på dåligt bundna underlag.

USP/egenskaper

 • Kan spacklas, målas eller tapetseras efter ca 24 timmar
 • Maximal spärr mot vatteninträngning och förhindrar blåsbildning
 • Speciellt lämplig för att fixera flera lager papperstapeter

Produktanvändning

 • Används inomhus på väggar och tak. Speciellt lämplig för att fixera flera lager papperstapeter före tapetsering eller målning.
 • Även som grundfärg på dåligt bundna underlag.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
5-10
Glans
3 Helmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent och torrt. Tapeter skall ha god vidhäftning mot underlaget.

Rengöring innan målning
Skrapa upp och ta bort löst sittande tapet. Limfärg och andra löst bundna ytor skall tvättas/borstas till fast underlag.

Applicering - under användning

Applicering
Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
24 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

 • Kan målas över med tak- och väggfärger samt tapetseras över med alla våra tapetlim och klister.

Tips

 • Wall Fixer har mycket god inträngningsförmåga. Omgivande ytor ska därför noggrant skyddas mot stänk med täckplast eller papper med plastad baksida.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,13
Vikt %
38
Vol %
30
Förtunning
Vatten, används oförtunnad

Version

Ny 31-10-2014
Ersätter 31-12-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map