Wood Tex Trälasyr

Wood tex Trälasyr

Produktbeskrivning

 • Flügger Wood Tex Trälasyr framhäver träets struktur och ådring.
 • Ger ett klassiskt laserat utseende och är lätt att underhålla då produkten bygger tunna skikt utan risk för flagning.
 • Färgupplevelsen beror på träslag och träets uppsugningsförmåga, samt antalet behandlingar.
 • Flügger Wood Tex Trälasyr ingår i systembehandlingen EWT och används som slutstrykning utomhus på nya eller tidigare laserade ljusa träsorter, inklusive tryck- och vakuumimpregnerat trä.

USP/egenskaper

 • Framhäver träets naturliga utseende
 • Kort torktid och lätt att underhålla
 • Används till träfasader husgavlar och staket

Produktanvändning

 • Flügger Wood Tex Trälasyr ingår i systembehandlingen EWT och används som slutstrykning utomhus på nya eller tidigare laserade ljusa träsorter, inklusive tryck- och vakuumimpregnerat trä.
 • Används på byggnadsdelar som takfötter, gavelbeklädnader och träfasader.
 • Nytt, obehandlat virke ska grundoljas före fortsatt behandling med Wood Tex Trälasyr. För terrasser: Använd träolja.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Hyvlad yta utomhus
9-10
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
4-5
Glans
30 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, välkonstruerat och tidigare målningsbehandling skall vara fast och ha ett enhetligt utseende.

Rengöring innan målning
Förvittrade ytor, lös färg och nedbrutet trä ska grundligt avlägsnas.

Grundmålning

Sugande underlag
Alla nya, obehandlade och sugande trä grundas med Flügger Wood Tex Grundolja.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Omröres före användning. Störst hållbarhet uppnås med två appliceringar. Träets fuktinnehåll får max. vara 15%.

Verktygsrekommendation
Appliceras med pensel.

Arbetstemperatur
+5°C, max. luftfuktighet 80% RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
4 timmar
Övermålningsbar:
12 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Rengöring av verktyg
Vatten och tvål

Tips

 • Träets fuktinnehåll får max. vara 15%.

OBS/Begränsningar

 • Då omständigheterna under användningen av produkterna ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Slutresultatet är avhängig bland annat av ungerlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur och luftfuktighet vid målningen. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna data i produktdatablad.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenbaserad trälasyr
Densitet
1,04
Vikt %
16
Vol %
12
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-08-2015
Ersätter 31-12-2013

Hitta närmaste Flügger färg

map