01 Wood Tex Grundolja /globalassets/inriver/resources/fl_01_wt.png

Varianter

10L
1 899,00 kr / styck
3 L
679,00 kr / styck
0,75 L
219,00 kr / styck
0,38 L
179,00 kr / styck
0 kr
Tränger in och säkerställer vidhäftning

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Tränger in och säkerställer vidhäftning
  • Motverkar fuktabsorption
  • Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data