01 Wood Tex Priming Oil

01 Wood Tex Priming Oil

Produktegenskaper

 • Färglös grundolja som tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption. Godkänd enligt danska Miljöministeriets beslut om bekämpningsmedel.

USP/Specialfunktioner

 • Tränger in och säkerställer vidhäftning
 • Motverkar fuktabsorption
 • Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Grundning av obehandlat eller rent rengjort trä ovan mark.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
5

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett, kritande material samt alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
 • Torka av överflödig grundolja.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1
Vikt %
15
Vol %
15
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020