01 Wood Tex Grundolie

01 Wood Tex Grundolie

Produktegenskaper

 • Flügger 01 Wood Tex Oil Primer - Grundolja
 • Färglös grundolja som tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption. Godkänd enligt danska Miljöministeriets beslut om bekämpningsmedel.
 • Färdigbehandlas med pigmenterad trälasyr eller färg.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

 • Tränger in och säkerställer vidhäftning
 • Motverkar fuktabsorption
 • Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Grundning av obehandlat eller rent rengjort trä ovan mark.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
5

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett, kritande material samt alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
 • Torka av överflödig grundolja.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1
Vikt %
15
Vol %
15
Utspädning
Ska inte förtunnas
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

07-04-2020