02 Wood Tex Classic

02 Wood Tex Classic

Produktegenskaper

 • Pigmenterad grundfärg som tränger in, ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt.
 • Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen.
 • Färdigbehandlas med täcklasyr eller färg.

USP/Specialfunktioner

 • Täckande grundfärg
 • Skyddar mot fukt
 • Extra hållbarhet

Märkningar

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.:

Produktanvändning

 • Mellanbehandling av grundat trä innan färdigbehandling med täcklasyr eller färg.
 • Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
6

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, lort, fett, kritande material och alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga på kanterna.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
 • Nytt eller rent rengjort trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolja.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
 • Välj verktyg utifrån krav på finish.
 • Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
4
Övermålningsbar (Timmar)
16
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Väl försluten

Rengöring av verktyg
Lacknafta

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.34
Vikt %
76
Vol %
61
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020