02 Wood Tex Utegrund

02 Wood Tex Primer

Flügger Wood Tex är en serie vattenhaltiga produkter för utomhusträ. Ger träet en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Flügger 02 Wood Tex Primer - Utegrund Pigmenterad grundfärg som ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen. Färdigbehandlas med täckande trälasyr eller färg. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.
  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet

Märkningar

02 Wood Tex Utegrund - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573435064
  • Svanen
02 Wood Tex Utegrund - Röd - 3 L
EAN13: 5701573435071
  • Svanen
02 Wood Tex Utegrund - Vit - 10 L
EAN13: 5701573435088
  • Svanen
02 Wood Tex Utegrund - Vit - 3 L
EAN13: 5701573435132
  • Svanen
02 Wood Tex Utegrund - Röd - 10 L
EAN13: 5701573435163
  • Svanen
02 Wood Tex Utegrund - Vit - 0,38 L
EAN13: 5701573600257
  • Svanen

Produktanvändning

Mellanbehandling innan färdigbehandling med täcklasyr eller färg.
Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett, kritande material och alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i regn eller direkt solsken.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Täckande, färdigbehandlas med täcklasyr eller färg.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg
Glans
Matt
Densitet (kg / liter)
1.27
Vikt %
54
Vol %
41
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
6
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)
4
Övermålningsbar (Timmar)
6
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Vatten
10
Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Version

augusti 2020