04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Varianter

10 L
3 099,00 kr / styck
10 L
3 099,00 kr / styck
3 L
1 149,00 kr / styck
0,75 L
379,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid:: 3-4 dagar

Enkel att påföra

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Semi Matte, 30, Heltäckande

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

11

5

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data