04 Wood Tex Classic

04 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic är en serie oljebaserade produkter för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Produkterna kan användas vid låga temperaturer.

Produktegenskaper

Halvmatt täcklasyr. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten

Produktanvändning

Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. För ljusa och mörka träslag som tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, lort, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga på kanterna.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering

Pensel eller roller.
Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Behandla igen med högst 14 dagars mellanrum för att uppnå bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i regn eller direkt solsken.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Halvmatt och täckande. Förväntat hållbarhet 10 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skikttjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment
Spärrar inte mot genomslag från kvistar.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Täcklasyr
Glans
Semi Matte,30,Heltäckande
Densitet (kg / liter)
1.21
Vikt %
67
Vol %
52
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
11
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
5
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)
6
Övermålningsbar (Timmar)
12
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Ska inte förtunnas
10
Rengöring av verktyg
Lacknafta

Förvaring: Väl försluten

Skyddsutrustning vid: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Version

augusti 2020