04 Wood Tex Täcklasyr

04 Wood Tex Opaque

Flügger Wood Tex är en serie vattenhaltiga produkter för utomhusträ. Ger träet en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Flügger 04 Wood Tex Opaque - Täcklasyr Halvmatt täckande yta, som döljer träets struktur och ådring. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.
 • Enkel att påföra
 • Allround
 • God hållbarhet

Märkningar

04 Wood Tex Täcklasyr - Svart - 3 L
EAN13: 5701573400130
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Kalkvit - 3 L
EAN13: 5701573400178
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Vit - 10 L
EAN13: 5701573456052
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Svart - 10 L
EAN13: 5701573456069
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Kalkvit - 10 L
EAN13: 5701573456076
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Dalaröd - 10 L
EAN13: 5701573456083
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Dalaröd - 3 L
EAN13: 5701573487223
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573487230
 • Svanen
04 Wood Tex Täcklasyr - Svart - 0,75 L
EAN13: 5701573487247
 • Svanen

Produktanvändning

Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. Ljusa träslag, som tall och gran, däribland tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Grundoljade ytor kan grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund för maximal skydd.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i regn eller direkt solsken.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Halvmatt och täckande yta. Förväntat hållbarhet 12 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skikttjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Täcklasyr
Glans
20,Semi Matte
Densitet (kg / liter)
1.25
Vikt %
49
Vol %
36
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
12
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
6
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
8
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Ska inte förtunnas
10
Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Version

augusti 2020