Wood Tex Acryl 30

Wood Tex Acryl 30

Produktegenskaper

 • Flügger 05 Wood Tex Acryl 30 - Uteakrylat
 • Halvmatt fyllig täckande yta som döljer träets ådring.
 • Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

 • Fyllig och enkel påföring
 • Snabb återbehandling
 • Maximal hållbarhet

Märkningar

05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 3 L
EAN13: 5701573435170
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 0,75 L
EAN13: 5701573435187
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Kalkvit - 10 L
EAN13: 5701573435194
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Kalkvit - 3 L
EAN13: 5701573435200
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Dalaröd - 10 L
EAN13: 5701573435217
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Dalaröd - 3 L
EAN13: 5701573435224
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 10 L
EAN13: 5701573435347
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 3 L
EAN13: 5701573435354
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573435361
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 10 L
EAN13: 5701573435378
 • Svanen

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. Ljusa träslag, som tall och gran, däribland tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
6

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
 • Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
 • Grundoljade ytor kan grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund för maximal skydd.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
 • Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel, roller eller spruta.
 • Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
 • Välj verktyg utifrån krav på finish.
 • Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
5
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.26
Vikt %
50
Vol %
46
Utspädning
Vatten
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020