05 Wood Tex Udeakrylat

05 Wood Tex Udeakrylat

Produktegenskaper

 • Flügger 05 Wood Tex Acryl 30 - Uteakrylat
 • Halvmatt fyllig täckande yta som döljer träets ådring.
 • Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

 • Fyllig och enkel påföring
 • Snabb återbehandling
 • Maximal hållbarhet

Märkningar

05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 3 L
EAN13: 5701573435170
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 0,75 L
EAN13: 5701573435187
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Äggvit 0502-Y - 10 L
EAN13: 5701573435194
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Äggvit 0502-Y - 3 L
EAN13: 5701573435200
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Dalaröd - 10 L
EAN13: 5701573435217
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Dalaröd - 3 L
EAN13: 5701573435224
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 10 L
EAN13: 5701573435347
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 3 L
EAN13: 5701573435354
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573435361
 • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 10 L
EAN13: 5701573435378
 • Svanen

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. Ljusa träslag, som tall och gran, däribland tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
10
6

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
 • Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
 • Grundoljade ytor kan grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund för maximal skydd.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
 • Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel, roller eller spruta.
 • Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
 • Välj verktyg utifrån krav på finish.
 • Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
5
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.26
Vikt %
50
Vol %
46
Utspädning
Vatten
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

09-04-2020