06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

3 L
1 149,00 kr / styck
0,75 L
379,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid:: 3-4 dagar

Fyllig påföring

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Terrass och trädgårdsmöbler

Träfasad och staket

Finish

Halvblank, Heltäckande, 60

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

Egenskaper

  • Fyllig påföring
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data