06 Wood Tex Classic

06 Wood Tex Classic

Produktegenskaper

 • Halvblank fyllig täckande yta, som döljer träets ådring.
 • Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

USP/Specialfunktioner

 • Fyllig påföring
 • Bra täckförmåga
 • Maximalt skydd mot fukt och vatten

Märkningar

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.:

Produktanvändning

 • Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. För ljusa och mörka träslag som tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
6

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, lort, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga på kanterna.
 • Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
 • Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
 • Nytt eller rent rengjort trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
 • Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
 • Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
 • Välj verktyg utifrån krav på finish.
 • Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Behandla igen med högst 14 dagars mellanrum för att uppnå bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.
 • Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
6
Övermålningsbar (Timmar)
24
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Väl försluten

Rengöring av verktyg
Lacknafta

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.18
Vikt %
66
Vol %
52
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020