08 Wood Tex Patina

08 Wood Tex Patina

Produktegenskaper

 • Flügger 08 Wood Tex Patina ‒ Trallskydd
 • Färglös behandling som reagerar med träet och ger en gulbrun/rosa nyans, som efter 6‒8 veckor förändras till en silvergrå transparent yta där träets ådring och struktur är synlig. Skapar en fysisk barriär som hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan och ger effektiva flamhämmande egenskaper.
 • Används som förbehandling innan slutbehandling med Wood Tex Sealer ‒ Ytförsegling.

USP/Specialfunktioner

 • Miljövänlig kiselteknologi
 • Flamhämmande
 • Maximal hållbarhet

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
 • Underlaget ska vara nytt eller väl rengjort.
 • Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
10
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
12
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
8

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä före målning max 20 %. Nytt impregnerat trä ska torka 4‒6 månader innan behandling.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Slutbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: efter 4-6 timmar.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Påförs 2 gånger med 1 timmens torktid emellan och ska arbetas in väl i träet.
 • Påför vått-i-vått och avlägsna noggrant överskottsvätska.
 • Övergången till grå blir ojämn om ytan inte utsätts för sol och regn. Träskyddet kan användas på dessa ytor, men övergången till grå tar längre tid.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
6
Genomhärdad (Dagar)
6

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020