08 Wood Tex Patina

08 Wood Tex Patina

Produktegenskaper

 • Flügger 08 Wood Tex Patina ‒ Trallskydd
 • Färglös behandling som reagerar med träet och ger en gulbrun/rosa nyans, som efter 6‒8 veckor förändras till en silvergrå transparent yta där träets ådring och struktur är synlig. Skapar en fysisk barriär som hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan och ger effektiva flamhämmande egenskaper.
 • Används som förbehandling innan slutbehandling med Wood Tex Sealer ‒ Ytförsegling.

USP/Specialfunktioner

 • Miljövänlig kiselteknologi
 • Flamhämmande
 • Maximal hållbarhet

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
 • Underlaget ska vara nytt eller väl rengjort.
 • Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
10
12
8

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä före målning max 20 %. Nytt impregnerat trä ska torka 4‒6 månader innan behandling.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Slutbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: efter 4-6 timmar.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller roller.
 • Påförs 2 gånger med 1 timmens torktid emellan och ska arbetas in väl i träet.
 • Påför vått-i-vått och avlägsna noggrant överskottsvätska.
 • Övergången till grå blir ojämn om ytan inte utsätts för sol och regn. Träskyddet kan användas på dessa ytor, men övergången till grå tar längre tid.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Ska inte förtunnas
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

07-04-2020