08 Wood Tex Sealer

08 Wood Tex Sealer

Produktegenskaper

 • Flügger 08 Wood Tex Sealer - Ytförsegling
 • Vatten- och smutsavvisande impregnering.
 • Denna försegling minimerar risken för alger- och mögelväxt och bildande av sprickor.
 • Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar mot UV-strålning.
 • Används som slutbehandling efter förbehandling med Wood Tex Patina - Trallskydd.

USP/Specialfunktioner

 • Miljövänligt kiselteknik
 • Vatten- och smutsavvisande
 • Innehåller ett UV-filter

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
 • Underlaget ska vara behandlad med Flügger 08 Wood Tex Patina – Trallskydd.
 • Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
10

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä före målning max 20 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Behandla inte tidigare än 4 timmar efter behandling med Flügger 08 Wood Tex Patina – trallskydd.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel.
 • Applicera generöst och låt verka ca 15 minuter.
 • Distribuera/fördela överflödig vätska i underlaget.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
6
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Ska inte förtunnas
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

09-04-2020