08 Wood Tex Sealer

08 Wood Tex Sealer

Produktegenskaper

 • Flügger 08 Wood Tex Sealer - Ytförsegling
 • Vatten- och smutsavvisande impregnering.
 • Denna försegling minimerar risken för alger- och mögelväxt och bildande av sprickor.
 • Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar mot UV-strålning.
 • Används som slutbehandling efter förbehandling med Wood Tex Patina - Trallskydd.

USP/Specialfunktioner

 • Miljövänligt kiselteknik
 • Vatten- och smutsavvisande
 • Innehåller ett UV-filter

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
 • Underlaget ska vara behandlad med Flügger 08 Wood Tex Patina – Trallskydd.
 • Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
10

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä före målning max 20 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Behandla inte tidigare än 4 timmar efter behandling med Flügger 08 Wood Tex Patina – trallskydd.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel.
 • Applicera generöst och låt verka ca 15 minuter.
 • Distribuera/fördela överflödig vätska i underlaget.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
6
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020