Bärgrund

Bärgrund /globalassets/inriver/resources/filtvaevfy.png

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

2, Matt

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data