Filt og glasvævfylder

Filt og glasvævfylder

Produktegenskaper

 • Helmatt och fyllig akrylatgrundfärg.
 • Flügger Bärgrund är en särskilt fyllig grundfärg som används där man önskar
 • en mättad och enhetligt jämn yta.
 • Ger en matt och robust yta.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter,
 • som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Produktanvändning

 • Användes till grundmålning av puts, betong, spackel, gipsskivor, filt och
 • glasfiberväv för att ge ett fylligt, jämnt underlag för täckmålning med vägg-
 • och takfärger i önskad glans och kvalitet.
 • Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.
 • Beklädnad skall vara korrekt uppsatt och fastsittande.
 • Vid målning på starkt sugande och kritande ytor rekommenderas grundning
 • med Flügger förankringsgrund.
 • Appliceras med pensel, rulle eller spruta.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
6

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,43
Vikt %
56
Vol %
38
Utspädning
Vatten

Version

07-04-2020