Dekso 25

Dekso 25

Produktegenskaper

 • Halvmatt väggfärg.
 • Rekommenderas för lokaler med höga funktionella och speciella estetiska krav ofta utsatta för smuts och slitage.

USP/Specialfunktioner

 • Väggfärg
 • Tydlig glans
 • Extra tålig yta

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Kök, tvättrum, företagslokaler, institutioner, kliniker, lätt industri, butiker, trapphus och trappor.
 • Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Substrat
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

 • Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
 • Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
 • Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
 • Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
 • Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
 • Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
 • Grunda med Combi Primer eller Special Grund efter behov.
 • Måla 1-2 gånger. Vissa nuancer kräver extra behandling.
Tvättbarhet
Class 1

Applicering

 • Pensel, roller eller spruta
 • Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
 • Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
 • Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor
 • Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
 • Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ⁰C
 • Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
 • Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
 • Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
6
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.31
Vikt %
53
Vol %
39
Total utsläpp jf. EN16000-9:2006
350 < µg/m²h efter 28 dagar
Utspädning
Vatten, ska normalt inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020