Floor Paint Epoxy

Floor Paint Epoxy

Produktegenskaper

 • Extra slitstark Epoxigolvfärg som är kemikalieresistent.
 • Rekommenderas för ytor med höga krav på funktion och som utsätts för viss trafik, användarrelaterat slitage, kemikalier och nedsmutsning.

USP/Specialfunktioner

 • Extra slitstark yta
 • Diffusionsöppen
 • Kemikalieresistent

Märkningar

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Golv i kommersiella lokaler, institutioner, lätt industri, butiker, kliniker, institutionskök, trappor och trapphus.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Substrat
Måste vara rent, torrt, fast och lämpad för målningsbehandling.

Behandling

 • Ta bort cementhud genom maskinslipning.
 • Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
 • Ta bort smuts, sot, fett, vax och förorenande material med Fluren 37.
 • Tvålrester tas bort med Fluren 33.
 • Slipa hårda, blanka hårda ytor matta.
 • Reparera betongskador med betong.
 • Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.
 • Absorberande och porösa ytor grundas med epoxigolvfärg utspädd med 20 % vatten.
 • Bäst hållbarhet uppnås med två behandlingar.
 • Väntar man mer än 24 timmar mellan behandlingarna, måste ytan mattslipas.
 • Vissa färger kräver extra behandling.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller rulle.
 • Blandningsförhållanden: Blanda komponent A (härdare, hela förpackningen) blandas med komponent B (bas, hela behållaren) och rör om noggrant.
 • Maskinblanda vid låga varvtal i 4–5 minuter om behållaren är större än 1 L.
 • Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
 • Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulle i samma riktning
 • Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor
 • Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelser
 • Kyla/värme kan påverka färgens viskositet
 • Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
 • Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
10
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
7

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten Överflödig blandning kan inte användas

Rengöring av verktyg
Ta bort mesta möjliga färg innan rengöring i vatten

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.2
Vikt %
53
Vol %
46
Total utsläpp
10 Utsläpp jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dagar)
Utspädning
Vatten
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

07-04-2020