Fönsterfärg

Window

Flügger Wood Tex är en serie vattenhaltiga produkter för utomhusträ. Ger träet en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Flügger Window - Fönsterfärg Halvblank fyllig täckande yta. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.
  • Hård yta
  • Torkar snabbt
  • Maximal hållbarhet

Produktanvändning

På täckning, fönster och dörrar.
Kan i samband med behandling av fönster och dörrar även användas på insidan. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Grundoljade ytor kan grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund för maximal skydd.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klibbning.
Kontakt mot mjukad PVC-tätningsremsa orsakar klibbning.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Halvblank och täckande yta. Förväntat hållbarhet 8 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skikttjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Tekniska data

Produkttyp
Täcklasyr
Glans
40,Halvblank,Heltäckande
Densitet (kg / liter)
1.25
Vikt %
46
Vol %
37
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Vatten
10
Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Version

augusti 2020