Window Putty

Window Putty

Produktegenskaper

  • Oljestabiliserat kitt.
  • Bildar en mer elastisk kittfog än linoljekitt.

USP/Specialfunktioner

  • Oljebaserat fönsterkitt som är klar att använda

Märkningar

Produktanvändning

  • Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning
  • av glas och reparationer av gamla fönster.
  • Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Bart trä grundas med Flügger 90
  • Classic Grundolja eller förtunnad alkydoljefärg.
  • Appliceras med patronspruta och efterslätas med kittkniv eller spackel.
  • Skall övermålas ca 1 vecka efter kittning. Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
48
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
2.1
Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Förtunning/Rengöring: Lacknafta

Version

02-07-2020