Facade Betong

Facade Beton

Flügger Facade är produkter för utvändig behandling av mineralhaltiga underlag. Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta.

Produktegenskaper

Matt 100 % akrylfasadfärg som ger en mycket kulörbeständig, vatten- och smutsavvisande yta med minimalt vattenintag och maximal väderbeständighet. Skyddar mot klorid och karbonatisering. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.
  • Matt och maximalt väderbeständig
  • Förhindrar att betongen vittrar
  • Mycket kulörbeständig

Produktanvändning

Nya obehandlade mineralhaltiga fasader som t.ex. betong, lättbetong och tidigare målade underlag som behandlats med akrylfärg.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Ytan ska vara torr och utan saltutfällningar.
Fukt som stiger upp från grunden eller från sprickor som t.ex. vattenavskiljare, murkronor eller andra detaljer i konstruktionen får inte förekomma.
Nya cementbaserade underlag ska härda minst fyra veckor innan behandlingen.
Utfällningar från salt och andra vattenlösliga komponenter får inte förekomma.
Cementbundna underlag behandlas tidigast efter fyra veckor, tegelstenar tidigast efter två år.
Används inte för underlag som är murade eller putsade med rent kalkbruk.

Behandling

Utfällningar, löst material och målarfärg avlägsnas genom tvättning och rengöring.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade algtvätt.
Stora sprickor och skador ska fyllas med cementbundet material.
Nya underlag och lätt kritande eller absorberande ytor grundas med Flügger Facade Primer.
Två eller flera behandlingar ger den bästa hållbarheten.

Applicering

Pensel, rulle eller spruta.
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
Applicera enhetligt vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Använd alltid samma satsnr på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Matt täckt yta. Förväntad hållbarhet 15 år.
Tål högtryckstvätt: Max 80 bar, minst 30 cm från underlaget, maximal vattentemperatur 30 °C.
Ytans hållbarhet beror på konstruktion, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än vad som anges.
Färgsläppning från starka nyanser på grund av pigmentöverskott kan förekomma.
Nyansskillnad jämfört med andra underlag och annan exponering kan förekomma.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatfärg
Glans
5, Matt
Densitet (kg / liter)
1.32
Torrhalt: Vikt %
57
Torrhalt: Vol %
42
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Densitet
Vattenånga: Sd = 0,19 m motsvarande klass 2 enligt EN 7783-2 Jfr EN 1504-2 CE-märkning: Klass 1. Se CE-märkning Kloriddensitet: Motsvarande betongtäcklager på ca 2 cm
Tvättbarhet
Class 1
Förtunning
Vatten
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

juni 2021