Facade Impregnation

Facade Impregnation

Flügger Facade är produkter för utvändig behandling av mineralhaltiga underlag. Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta.

Produktegenskaper

Färglös impregnering med långverkande vatten och smutsavvisande effekt. Minskar risken för saltudfällning och frostsprickor. Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar obehandlade ytor.
  • Diffusionsöppen
  • Hög vattenavvisande effekt
  • Smutsavvisande

Produktanvändning

Obehandlade mineralytor på fasader, till exempel cement, betong och tegel.
Underlaget skall vara nytt eller obehandlat. Kan även användas på betongskivor.

Substrat

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Kan användas direkt på nya underlag.
Mer än 1 år gamla ytor måste rengöras och torka 24 timmar före behandling.

Behandling

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
En påföring är oftast tillräckligt. Om ett andra lager är nödvändigt skall det appliceras vått-i-vått.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden och genomhärdningstiden.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Ytan får inte utsättas för frost inom 24 timmar efter avslutad behandling.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna resultat.

Resultat

Färglösa yta. Förväntad hållbarhet 4 år.
Ytans hållbarhet beror på konstruktion, applicering och exponering. Förväntad hållbarhet kan därför vara kortare eller längre än angivet.

Anmärkning

Täck fönsterglas, metall mm. eftersom stänk kan etsa glaset och ge en matt effekt.
Eventuell efterföljande målning kan göras först 1 år efter påföringen av fasadimpregneringen.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
Impregnering
Densitet (kg / liter)
1.00
Torrhalt: Vikt %
0
Torrhalt: Vol %
0
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

juni 2021