Facade Impregnation

Facade Impregnation

Produktegenskaper

 • Vatten- och smutsavvisande impregnering som ger långvarigt skydd och minskar smutsabsorbering.
 • Minskar risken för saltudfällning och frostsprickor.
 • Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar obehandlade ytor.

USP/Specialfunktioner

 • Diffusionsöppen
 • Hög vattenavvisande effekt
 • Smutsavvisande

Märkningar

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Obehandlade mineralytor på fasader, till exempel cement, betong och tegel.
 • Underlaget skall vara nytt eller obehandlat. Kan även användas på betongskivor.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
5

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Kan användas direkt på nya underlag. Mer än 1 år gamla ytor måste rengöras och torka 24 timmar före behandling.

Behandling

 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel, roller eller spruta.
 • En påföring är oftast tillräckligt. Om ett andra lager är nödvändigt skall det appliceras vått-i-vått.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden och genomhärdningstiden.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
 • Ytan får inte utsättas för frost inom 24 timmar efter avslutad behandling.
 • Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
2
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Anmärkning / Begränsningar

 • Täck fönsterglas, metall mm. eftersom stänk kan etsa glaset och ge en matt effekt.
 • Eventuell efterföljande målning kan göras först 1 år efter påföringen av fasadimpregneringen.

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1
Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Ska inte förtunnas
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

09-04-2020