Facade Primer

Facade Primer

Produktegenskaper

 • Universal grundfärg för mineraliska underlag. Binder och förstärker
 • underlaget, tränger in och minskar fuktupptagning. Förbättrar vidhäftning och
 • jämnhet för den efterföljande behandlingen.
 • Flügger Facade primer är vattenavvisande, men diffusionsöppen, så att
 • vattenånga kan andas ut.

USP/Specialfunktioner

 • Binder och förstärker underlaget
 • Vattenavvisande
 • Diffussionsöppen

Märkningar

Produktanvändning

 • Till behandling av lätt kritande och sugande mineraliska fasader, t ex puts,
 • betong och lättbetong, före färdigmålning med alla typer av fasadfärg, dock
 • inte silikatfärg.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
5

Förbered - före behandling

Behandling

 • Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Avrensa underlag med kraftig
 • kritning och ta bort löstsittande puts. Rengör med Flügger Facade Clean. Ta
 • bort påväxt med Flügger Facade Anti green.
 • Appliceras med pensel eller rulle, vått i vått tills ytan är mättad. Används
 • oförtunnad. Undvik att måla i direkt solsken och blåst.
 • Färdigbehandla med Flügger Facade Impredur, Flügger Facade Universal, Flügger
 • Facade Beton eller Flügger Facade Zero.
 • BUnderhåll & skötsel
 • Kontrollera fasaden löpande. Ta bort alg- & mögelpåväxt med Flügger Facade
 • Anti green. Underhåll den målade ytan efter behov.
Tvättbarhet

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
3
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg

Tips

 • Det är viktigt att applicera ett lagom skikt så att underlaget blir mättat,
 • utan att bilda ett blankt skikt.

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,00
Vikt %
12,7
Vol %
0
Utspädning
Skall inte förtunnas

Version

09-04-2020