Facade Silikat Primer

Facade Silikat Primer

Produktegenskaper

 • Grundfärg på silikatbas. Ger en mycket diffusionsöppen behandling, så att
 • vattenånga kan andas ut.
 • Är etsande på glas, klinker, metall m m.
 • * Binder och förstärker underlaget.
 • * Förbättrar vidhäftning för silikatfärgen.
 • * Mycket diffusionsöppen.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter,
 • som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Produktanvändning

 • Används som grundning på sugande mineraliska underlag, t ex puts, kalksten,
 • betong, lättbetong och slammade fasader, före färdigmålning med silikatfärg.
 • Obehandlad tegelsten skall putsas/slammas före behandling.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Behandling

 • Underlaget skall vara mineraliskt, rent, torrt och fast. Avrensa underlag med
 • kraftig kritning och ta bort löstsittande puts. Rengör med Flügger Facade
 • Clean. Ta bort påväxt med Flügger Facade Anti green.
 • Sugande underlag förbehandlas med en blandning av silikatprimer och vatten
 • 1:1. Blandningen används även till förtunning av silikatfärg vid första
 • strykningen. Se Flügger Facade Silikatfärg produktdatablad.
 • Appliceras med pensel eller rulle.
 • Undvik att måla i direkt solsken och blåst.
Tvättbarhet

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
12
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg

Tips

 • Täck över glas, klinker, metall m m, för att undvika matta fläckar.
 • Tegelstensfasader skall vara av frostbeständigt tegel och minst 2 år gamla
 • samt putsade/slammade.
 • Se även information på etikett och behandlingsanvisning på www.flugger.se

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,08
Vikt %
15
Vol %
8
Utspädning
Vatten

Version

09-04-2020