Facade Universal /globalassets/inriver/resources/98180_ff_facade_universal_3l.psd

Varianter

10 L
2 099,00 kr / styck
3 L
759,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid:: 3-4 dagar

Vackert, helmatt, kalkat utseende

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

2, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt ”kalkliknande” utseende
  • Den säkraste lösningen för porösa underlag
  • Diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data