Facade Zero

Facade Zero

Produktegenskaper

 • Matt 100 % akrylfasadfärg som ger en mycket kulörbeständig, vattenavvisande yta med minimalt vattenintag och maximal väderbeständighet.
 • Kan användas vis låg temperatur.
 • Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.

USP/Specialfunktioner

 • Matt och maximalt väderbeständig
 • Kan appliceras vid låg temperatur, ända ner till 0 °C.
 • Mycket kulörbeständig

Märkningar

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Nya obehandlade mineralhaltiga fasader som t.ex. betong, lättbetong och tidigare målade underlag som behandlats med akrylfärg.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Ytan ska vara torr och utan saltutfällningar. Fukt som stiger upp från grunden eller från sprickor som t.ex. vattenavskiljare, murkronor eller andra detaljer i konstruktionen får inte förekomma. Nya cementbaserade underlag ska härda minst fyra veckor innan behandlingen. Urlakning av salt och andra vattenlösliga komponenter får inte förekomma. Cementbundna underlag behandlas tidigast efter fyra veckor, tegelstenar tidigast efter två år. Används inte för underlag som är murade eller putsade med rent kalkbruk.

Behandling

 • Utfällningar, löst material och målarfärg avlägsnas genom tvättning och rengöring.
 • Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
 • Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Stora sprickor och skador ska fyllas med cementbundet material.
 • Nya underlag och lätt kritande eller absorberande ytor grundas med Flügger Facade Primer.
 • Två eller flera behandlingar ger den bästa hållbarheten.
Tvättbarhet
Class 1

Applicering

 • Pensel, rulle eller spruta.
 • Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
 • Applicera enhetligt vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Använd alltid samma satsnr på sammanhängande/obrutna ytor.
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
 • Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
 • Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
 • Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
6
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tips

 • Prestandadeklaration finns tillgänglig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/SE/

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.4
Vikt %
60
Vol %
45
Densitet
Vattenånga: Klass 1 Sd < 5 m enligt EN 1504-2 Sd = 0,1 m motsvarande klass 1 enligt EN 7783-2 Överföringsgrad för flytande vatten: W < 0,1 kg/m²h 0,5
Utspädning
Vatten, ska normalt inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF

Version

02-07-2020