Kulörprov

Colour Sample

Produktegenskaper

Akrylatfärg, matt Flügger Provburk är ett kulörprov för att illustrera och hjälpa dig att välja kulör till din målning. Bryts i brytmaskin efter Flügger färgkartor.

Produktanvändning

Används inom- och utomhus till bedömning av kulör.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
Måla ett färgprov i passande storlek, t ex en skiva som kan flyttas runt och
bedömas i olika ljusförhållanden.
Applicera med pensel eller rulle.
Mindre kulöravvikelse mot standardfärgen kan förekomma på grund av
materialslag, glansvärde och ljusförhållanden.
Använd Flügger Provburk som ett kulörprov, inte som färdigbehandling.

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatfärg
Glans
5, Matt
Densitet (kg / liter)
1,3
Torrhalt: Vikt %
0
Torrhalt: Vol %
0
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Vatten

Nuvarande TDS version

januari 2017