03 Wood Tex Trälasyr

03 Wood Tex Transparent

Flügger Wood Tex är vattenbaserade produkter för träytor till utomhusbruk. Ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Halvmatt transparent trälasyr där träets ådring och struktur är synlig. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel att påföra
  • Enkel att underhålla
  • Innehåller UV-filter

Produktanvändning

Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. Ljusa träslag, som tall och gran, däribland tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat med trälasyr.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två strykninger.
Färgförmågan beror på underlag, uppsugningsförmåga och antalet behandlingar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Halvmatt och transparent yta. Förväntat hållbarhet 8 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Produkttyp
Träskydd
Glans
Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1.02
Torrhalt: Vikt %
0,22
Torrhalt: Vol %
0,2
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten

Nuvarande TDS version

oktober 2020