05 Wood Tex Uteakrylat

Wood Tex Acryl 30

Flügger Wood Tex är vattenbaserade produkter för träytor till utomhusbruk. Ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Halvmatt fyllig täckande uteakrylat som döljer träets ådring. Tål regnskurar 60 minuter efter applicering ved 20 °C og 60% RF. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Fyllig och enkel påföring
  • Snabb återbehandling
  • Maximal hållbarhet

Märkningar

05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 3 L
EAN13: 5701573435170
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 0,75 L
EAN13: 5701573435187
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 10 L
EAN13: 5701573435347
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 3 L
EAN13: 5701573435354
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573435361
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Svart - 10 L
EAN13: 5701573435378
  • Svanen

Produktanvändning

Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader.
Ljusa träslag, som tall och gran, tryck- eller vakuumimpregnerat trä og industrigrundat trä. Underlaget ska vara grundat, industrigrundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja.
Grundoljade ytor grundmålas med Flügger 02 Wood Tex Utegrund.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Halvmatt och täckande yta. Förväntat hållbarhet 15 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skikttjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Utomhusfärg för trä
Glans
30, Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1.26
Torrhalt: Vikt %
50
Torrhalt: Vol %
36
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
5
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Vatten
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

december 2021