08 Wood Tex Patina

08 Wood Tex Patina

Flügger Wood Tex är vattenbaserade produkter för träytor till utomhusbruk. Ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

Produktegenskaper

Färglös behandling som reagerar med träet och ger en gulbrun/rosa nyans, som efter 6‒8 veckor förändras till en silvergrå transparent yta. Skapar en fysisk barriär som hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan och ger effektiva flamhämmande egenskaper. Används som förbehandling innan slutbehandling med Wood Tex Sealer ‒ Ytförsegling.
  • Miljövänlig kiselteknologi
  • Flamhämmande
  • Maximal hållbarhet

Produktanvändning

Tryckimpregnerat trä som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
Underlaget ska vara nytt eller väl rengjort.

Substrat

Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä före målning max 20 %.
Nytt impregnerat trä ska torka 4‒6 månader innan behandling.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Slutbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: efter 4-6 timmar.

Applicering

Pensel eller roller.
Påförs 2 gånger med 1 timmens torktid emellan och ska arbetas in väl i träet.
Påför vått-i-vått och avlägsna noggrant överskottsvätska.
Övergången till grå blir ojämn om ytan inte utsätts för sol och regn. Träskyddet kan användas på dessa ytor, men övergången till grå tar längre tid.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Resultat

Silvergrå och transparent yta.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.
Slutbehandlas med Wood Tex Sealer.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Impregnering
Densitet (kg / liter)
1.0
Torrhalt: Vikt %
0
Torrhalt: Vol %
0
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
10
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
12
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Förtunning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

november 2021