Träolja

Wood Oil

Flügger Wood Oil är produkter för oljebehandling av utvändiga snickerier. Skyddar ytan samtidigt som träets struktur och ådring syns.

Produktegenskaper

Vattenhaltig träolja med vattenavvisande egenskaper. Pigmenterad träolja skyddar bäst mot solens skadliga UV-strålar. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
  • Synlig ådring och struktur
  • Vattenavvisande yta
  • Vattenhaltig träolja

Produktanvändning

Trädäck, staket och trädgårdsmöbler.
Ljusa träslag, tryckimpregnerat trä.

Substrat

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Används inte på underlag som tidigare behandlats med lack, färg eller täckande utomhusfärg.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Ojämna ytor slipas till en jämn yta.

Applicering

Påförs med pensel eller roller och arbetas grundligt in i träet.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Upprepa behandlingen tills träet är mättat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt. Torka av överflödig träolja.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Färglös eller transparent. Förväntat hållbarhet 1 år.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
Träolja
Densitet (kg / liter)
1.01
Torrhalt: Vikt %
22
Torrhalt: Vol %
21
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
6
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
6
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

december 2021