01 Wood Tex Grundolja /globalassets/inriver/resources/14977_fl%C3%BCgger_wood-tex-priming-oil-pt8_10l_fl01wtpt8t-790618.png?499b6d14

Varianter

10 L
2 649,00 kr / styck
3 L
959,00 kr / styck
0,75 L
299,00 kr / styck
0,38 L
219,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid: 1 - 4 Dagar

Tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption.
Färglös grundolja som tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption.
  • Grundning av obehandlat eller rent rengjort trä ovan mark
  • Godkänd enligt danska Miljöministeriets beslut om bekämpningsmedel

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Trä

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Tränger in och säkerställer vidhäftning
  • Motverkar fuktabsorption
  • Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data